Asociace střihačů České Republiky - profesní společenská organizace - Historie asociace střihačů


Registrace uživatele

Historie asociace střihačů

Dne 17.3.2003 se sešlo několik lidí zabývajících se tímto oborem k první informační schůzce. Cílem setkání bylo zde ASČR (Asociace střihačú České republiky) založit (a proč) či nezaložit (a proč), k jakému účelu bude sloužit a mnoho dalších proč. Iniciátory celé akce byli Ing. Miroslav Bucek (D Import MB) a slečna Romana Divišová (česká nejúspěšnější reprezentantka na střihových soutěžích u nás i ve světě). Sešli jsme se v dostatečném počtu, po mnoha návrzích a argumentech se řeklo ANO.

Historie:

  • 17.9.2003 se konala v Praze ustavující valná hromada ASČR (Asociace střihačú České republiky)
  • 15.1.2004 byla ASČR (Asociace střihačú Českére publiky) zaregistrována Ministerstvem vnitra pod jednacím číslem VS/1-1/55 992/04-R


Informace

Tel.:   603 284 299  e-mail:   info@strihaci.cz

Novinky

 

© 2006 Asociace střihačů  E-mail: info@strihaci.cz  Telefon: 603 284 299

[Power by Aktuální čas][Bezpečnost a ochrana osobních údajů][http://www.strihaci.cz]